logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.

Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Firmom dostarczającym większe ilości odpadów proponujemy podpisanie umowy o stałej współpracy.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:

  • informację na temat kodu odpadu, który będzie przekazywany do P.U.O. Eko-Wisła zgodnie z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923);
  • charakterystykę odpadów i testy zgodności (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach Dz.U. 2015 poz. 1277);
  • przewidywane ilości odpadów dostarczanych do PUO Eko-Wisła Sp. z o.o. [Mg/rok]
  • wykaz pojazdów dostarczających odpady;
  • w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej w danej gminie;
  • kopię NIP;
  • kopię REGON;
  • imię i nazwisko oraz pełnione stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu.

pdfWzór umowy

pdfRegulamin - załącznik nr 1

pdfCennik - załącznik nr 2

pdfWykaz gmin - załącznik nr 3