Przedsiębiorstwo
Unieszkodliwiania Odpadów
"EKO-Wisła" Spółka z o.o.

Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie
tel.: 052 33 01 980
NIP 5591983792
REGON 340430361
KRS 0000308822
Kapitał zakładowy 50 000 zł